ส่องนามสกุลดังที่อบรมหลักสูตร กอส. เรียน 17 สัปดาห์ ทางลัดติดยศตำรวจ

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ch3plus ได้เปิดหลักสูตร กอส. ชื่อเต็มว่า หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือ โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เซ็นรับรอง เห็นสมควร ปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี


โดยตอนหนึ่ง ได้ระบุถึง หลักสูตร กอส. 1 ใน 4 หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐาน สำหรับ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ อีก 3 หลักสูตร จะเปิดให้อบรม 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน ในกรณีที่มีความจำเป็น ต้องฝึกอบรมมากกว่าปีละครั้ง ต้องเสนอความเห็นชอบ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน


สำหรับ 3 คุณสมบัติเด่นๆ ที่สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร กอส. ได้ คือ


1.พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่


2.ขาดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆ เช่น งานเฉพาะทาง


3.ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เช่น นักกีฬาทีมชาติ


สำหรับ หลักสูตร กอส. ปรับปรุงเมื่อปี 2562 เรียนทั้งหมด 17 สัปดาห์ 4 วัน ประกอบด้วย ภาควิชาการ 16 สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์ 4 วัน ได้แก่ วิชาพื้นฐาน 330 ชั่วโมง , วิชาเฉพาะ 170 ชั่วโมง และ ภาคสนาม 28 ชั่วโมง (4 วัน) โดยการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ และศึกษาดูงานหน่วยงานตำรวจ ระยะ 1 สัปดาห์


ตัวอย่างตำรวจที่เคยเรียนหลักสูตร กอส. ได้แก่ สงกรานต์ เตชะณรงค์ , พัตเตอร์ เตชธร จามิกรณ์ , สารวัตรไบร์ท ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร รวมถึง ไฮโซจิมมี่ ร.ต.อ.อัครวินทร์ เตชะอุบล และมีนามสกุลดังที่อบรมหลักสูตร กอส. "แสงสิงแก้ว" "ธารีฉัตร" "เปลี่ยนสี" "กุลดิลก" "เตชะอุบล" "ลิ้มสังกาศ" "เหรียญราชา" "ทรวดทรง" "เมฆหมอก" "สุขวิมล" "วรรณภักตร์" "ชิงดวง" "ขลิบเงิน" "วัฒนะ" "ภุมมา" "ธาตุศาสตร์" "เมธาวัธน์" "โกมลวรรธนะ" "วงษ์ปิ่น" "สายันประเสริฐ" "สุวรรณจรัส" และ "เตชะณรงค์"


ข้อมูลจาก ch3plus